Finalizarea proiectului „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED) anunță finalizarea proiectului „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.3. Asigurarea … Citește în continuare Finalizarea proiectului „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”

Publicitate

Declarația Universală a Drepturilor Omului

Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată pe 10 decembrie 1948, a stabilit, pentru prima dată, drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor oamenilor. Printr-un act istoric, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite le-a cerut tuturor țărilor membre să publice textul Declarației, care, ulterior, să fie „distribuit, expus, citit și comentat în școli și alte instituții de … Citește în continuare Declarația Universală a Drepturilor Omului

Drepturile copilului în România

Drepturile copilului sunt reglementate de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, prin Convenția asupra Drepturilor Copilului, la data de 20 noiembrie 1989. Convenția a fost asumată și de România prin adoptarea Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului (publicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001). Documentul definește drepturile și principiile … Citește în continuare Drepturile copilului în România

Finalizarea proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED) anunță finalizarea implementării proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele … Citește în continuare Finalizarea proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”

Drepturile femeii în România

O incursiune istorică în statutul juridic al femeii în România evidențiază faptul că emanciparea femeii a parcurs o serie de etape care corespund cu procesul general al emancipării femeii din țările cu cea mai veche tradiție democratică. Principiul egalității a fost înscris pentru prima oară în programele Revoluției române de la 1848, sub forma învățământului … Citește în continuare Drepturile femeii în România

Drepturile persoanelor cu dizabilități

Aproximativ 80 de milioane de persoane care trăiesc în Uniunea Europeană au o dizabilitate, iar multe dintre acestea se confruntă cu obstacole în viaţa de zi cu zi. Guvernele trebuie să aibă în vedere nevoile persoanelor cu dizabilități în toate politicile, programele şi acţiunile lor. Conform ”Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD)”, atunci când … Citește în continuare Drepturile persoanelor cu dizabilități

Noțiuni generale privind accesul la justiție

Accesul la justiție cuprinde o serie de drepturi fundamentale ale omului, cum ar fi dreptul la un proces echitabil, permițând persoanelor fizice să se protejeze împotriva încălcării drepturilor, să remedieze faptele ilicite, să atragă răspunderea puterii executive și să se apere în cadrul procedurii penale. Acesta este un element important al statului de drept și … Citește în continuare Noțiuni generale privind accesul la justiție

Drepturile omului în România

Drepturile fundamentale cetățenești reprezintă acele drepturi ale cetățenilor care sunt esențiale pentru existența fizică, pentru dezvoltarea materială și intelectuală a acestora, precum și pentru asigurarea participării lor active la conducerea statului. Drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective ale cetățenilor esențiale pentru viața, libertatea și demnitatea acestora, indispensabile pentru libera dezvoltare a personalității umane, drepturi stabilite … Citește în continuare Drepturile omului în România

Despre egalitatea de șanse, nediscriminare și dezvoltarea durabilă. Cum se pot apăra persoanele discriminate

Prin egalitate de şanse şi de tratament între femei și bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora. Discriminarea bazată pe criteriul de sex reprezintă discriminarea directă şi discriminarea indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală a unei persoane de … Citește în continuare Despre egalitatea de șanse, nediscriminare și dezvoltarea durabilă. Cum se pot apăra persoanele discriminate

Seminariile regionale, finalizate cu succes în cadrul proiectului ”Societatea civilă dezvoltă politici publice”

Reprezentanții ONG-urilor au propus idei pentru îmbunătățirea serviciilor sociale, asistenței sociale și incluziunii, în cadrul seminariilor proiectului ”Societatea civilă dezvoltă politici publice” Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED) anunță finalizarea cu succes a seminariilor regionale desfășurate în cadrul proiectului ”Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) … Citește în continuare Seminariile regionale, finalizate cu succes în cadrul proiectului ”Societatea civilă dezvoltă politici publice”