Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED) anunță finalizarea cu succes a cursului ”Politici publice”, desfășurat în cadrul proiectului ”Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cursul a fost organizat în două grupe, una la București în luna decembrie 2018 – formator Irina Lonean, iar cealaltă la Brașov în luna ianuarie 2019 – formator Georgeta Filip, fiecare eveniment având o durată de trei zile. Participanții au dat dovadă de implicare, iar la final au dobândit mai multe competențe:

  • identificarea cadrului de elaborare şi implementare a politicilor publice;
  • analiza oportunităţilor pentru formulări de politici publice;
  • formularea de politici publice relevante domeniilor în care acţionează;
  • evaluarea politicilor publice pe baza unor criterii macro-economice.

În prima zi, cursanții s-au familiarizat cu principiile cheie ale elaborării politicilor publice, iar în ziua următoare au analizat problemele și oportunitățile pentru formularea de politici publice. Discuțiile s-au axat pe categoriile și grupurile de actori implicați în politicile publice și instituțiile publice, metodele strategice de identificare, filtrare și formulare a problemei și de identificare a oportunităților.

În ultima zi s-au formulat politici publice relevante și modalități de evaluare a impactului lor. De asemenea, participanții au dobândit noțiuni privind policy making și policy cycle, pașii concreți, modalitățile și elementele practice ale implementării și elaborării planului de acțiune, componentele cheie în evaluarea impactului reglementărilor și indicatorii de performanță.

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”