Te-ai hotărât să înfiinţezi un ONG şi nu ştii de unde să începi? Crezi că nu vei reuşi niciodată de unul singur dacă nu ai experienţă juridică? Înfiinţarea unei organizaţii non-guvernamentale nu este un lucru atât de greu precum ai crede.

Te invităm să parcurgi paşii de mai jos şi să te convingi singur/ă. Dacă totuşi nici aşa nu crezi că te vei descurca, te invităm să ne contactezi şi noi vom încerca să te ajutăm cu cât mai multe informaţii.

Ghidul este disponibil pentru descărcare în format pdf.

1. Rezervarea denumirii ONG-ului

Rezervarea numelui se face prin depunerea unei cereri pentru acordarea disponibilităţii denumirii la Registratura Ministerului Justiţiei însoţită de dovada plăţii taxei în valoare de 36 lei, care se achită la Trezorerie.

Obţinerea denumirii durează o săptămână. Dovada disponibilităţii este valabilă şase luni de zile, dar poate fi  prelungită în cazul în care aveţi nevoie, prin achitarea unei taxe de 18 lei.

Dacă nu sunteţi din Bucureşti, puteţi trimite cererea însoţită de dovada plăţii prin poştă, iar răspunsul îl veţi primi tot prin poştă.

Găsiţi cererea în secţiunea Formulare a Ministerului Justiţiei, împreună cu ghidul de completare.

În cadrul cererii puteţi verifica trei nume, cu menţiunea că va fi selectată o singură denumire, în ordinea în care le-aţi trecut în cerere. Aşa că vă sfătuim să le treceţi în ordinea preferinţelor.

 

2. Stabilirea sediului asociaţiei

Varianta cea mai avantajoasă ar fi stabilirea acestuia la domiciliul unuia dintre membrii fondatori. Pentru acest lucru aveţi nevoie de un contract de comodat (sau de închiriere în cazul în care stabiliţi sediul într-un imobil închiriat), încheiat între asociaţie şi proprietarul imobilului, dar şi de acordul vecinilor cu pereţi comuni, în cazul în care sediul se află într-un imobil ce cuprinde mai multe proprietăţi. De asemenea, mai aveţi nevoie şi de dovada că persoana cu care încheiaţi contractul are drept de proprietate asupra imobilului.

 

3. Întocmirea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei şi autentificarea acestora

În întocmirea actului constitutiv şi a statutului trebuie să aveţi în vedere respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.

Pentru întocmirea actelor puteţi apela la o persoană specializată, sau le puteţi face singuri. Pe Internet se găsesc numeroase modele, iar avocatul sau notarul vi le va verifica, pentru a fi conforme, înainte de autentificare.

Vă recomandăm legalizarea actelor în cel puţin 4 exemplare, deoarece 1 exemplar rămâne la notar/avocat iar 2 exemplare se depun la Judecătorie.

4. Obţinerea cazierului fiscal

Cazierul fiscal trebuie obţinut de fiecare dintre membrii fondatori. Pentru obţinerea acestuia este nevoie să depuneţi o cerere de eliberare la ANAF, însoţită de o copie după buletin. Este necesar să aveţi buletinul şi în original la momentul depunerii. Cererea o puteţi obţine şi în momentul în care mergeţi acolo.

În mod normal cazierul fiscal trebuie eliberat de îndată, dar probabil vi se va cere să reveniţi peste câteva ore sau chiar a doua zi. În Bucureşti nu se perecepe taxă pentru eliberarea cazierului fiscal, dar în alte judeţe este posibil să existe o taxă.

Cazierul fiscal este valabil 30 de zile. Atenţie la momentul în care îl solicitaţi, deoarece cazierul fiscal trebuie să fie valabil atât la momentul depunerii dosarului de acordare a personalităţii juridice la Judecătorie, dar şi în momentul în care se judecă dosarul.

 

5. Constituirea patrimoniului asociaţiei

Începând cu luna aprilie 2016, patrimoniul unui ONG trebuie să fie de cel puţin 200 de lei, sumă stabilită prin legea 46/2016. Patrimoniul iniţial se poate depune la orice bancă, unele acceptă să fie depus de un singur membru, altele cer prezenţa tuturor. Cel mai bine este să vă informaţi la banca la care doriţi să depuneţi patrimoniul în legătură cu ce acte aveţi nevoie, deoarece fiecare bancă are procedura ei.

Nu este obligatoriu să depuneţi patrimoniul la banca la care veţi deschide ulterior contul asociaţiei, dar este recomandat pentru a nu mai trebui să transferaţi patrimoniul.

Unele bănci permit depunerea patrimoniului de către oricare membru fondator, dar transferul în cazul schimbării băncii se poate face doar de către Preşedintele organizaţiei.

 

6. Plata taxei judiciare de timbru

Taxa judiciară de timbru, în valoare de 100 de lei, se achită în funcţie de sediul stabilit al ONG-ului, astfel:

http://portal.just.ro/300/SitePages/bine.aspx?id_inst=300#info%20taxe

Vă sugerăm să verificaţi pe pagina web a sectorului care vă interesează pentru a afla unde puteţi plăti această taxă. De exemplu, în cazul sectorului 2  taxa se plăteşte la oficiile poştale.

7. Depunerea dosarului pentru dobândirea personalităţii juridice

Pentru depunerea dosarului este indicat să vă informaţi la Judecătorie asupra programului, deoarece de obicei, depunerea se pot face doar într-o anumită zi din săptămână.

Lista cu documentele necesare ar trebui să o găsiţi pe site-ul Judecătoriei de care aparţine asociaţia sau la avizierul acesteia.

Mai jos postăm ca exemplu lista cu documente necesare la Judecătoria Sector 2:

 • Taxa judiciară de timbru –100 lei;
 • Împuternicire (persoana prevăzută în actul constitutiv sau cea desemnată de aceasta);
 • Actul constitutiv şi Statutul (2 exemplare originale) care să cuprindă toate prevederile menţionate la art. 6 şi 7 din O.G. nr.26/2000, modificată, în formă autentică sau atestată de avocat, cu excepţia cazului în care activul patrimonial este alcătuit din aport în natură, când forma autentică a actelor constitutive este obligatorie;
 • Dovada patrimoniului – în natură şi/sau în bani (în copii certificate pentru conformitate) – pentru asociaţii – conform dispoziţiilor art. 6 lit. f din O.G. nr.26/2000, activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei şi este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;
 • Dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau refuzul motivat al eliberării acesteia;
 • Dovada sediului: contract de închiriere, comodat etc, însoţit de titlul de proprietate, precum şi de dovada acordului Asociaţiei de locatari/proprietari, acordului soţului/soţiei, când este cazul; precum şi acordul vecinilor ai căror apartamente au pereţii comuni cu apartamentul în care petenta şi-a stabilit sediul, pe plan vertical şi orizontal, conform art.42 din legea nr.230/2007;
 • Caziere fiscale valabile la data pronunţării, ale membrilor emise de Administraţia Financiară, conform art. 8 pct.1 lit.b din O.G.75/2001, cu modificările ulterioare; pentru membri persoane juridice, hotărârea AGA a persoanei juridice de aderare la asociaţie/fundaţie, extras ORC.;
 • Suportul magnetic – CD cuprinzând actele constitutive în program Word şi PDF -cu semnături şi stampile, pentru replicarea datelor către Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, şi înregistrarea organizaţiei la Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor – cerinţa este obligatorie.

MENŢIUNI:

– Toate actele depuse în copii, vor fi certificate pentru conformitate.

– Dovada disponibilităţii denumirii şi cazierele fiscale se vor depune în original.

Informaţii preluate de aici.

Veţi fi programaţi pentru judecarea dosarului la o distanţă de o săptămână de la data depunerii documentelor. Puteţi verifica pe http://portal.just.ro data şi ora la care aţi fost programat.

Înainte de depunerea dosarului, vă recomandăm să faceţi o copie după acesta. De asemenea, vă recomandăm să fiţi prezenţi în sală în momentul judecării dosarului, deoarece judecătorul poate avea întrebări pe care doreşte să vi le adreseze.

 

8. Obţinerea de copii legalizate după hotărârea judecătorească

După ce v-a fost acordată personalitatea juridică trebuie să aşteptaţi să primiţi la adresa sediului social hotărârea judecătorească.

După ce aţi obţinut hotărârea judecătorească trebuie să solicitaţi copii legalizate după aceasta, dar şi Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. De asemenea, tot acum puteţi solicita şi un extras din Registrul Special al Asociaţiilor si Fundaţiilor, pentru care depuneţi o cerere însoţită de un CD cuprinzând: actul constitutiv, statutul  asociaţiei/fundaţiei şi procesele verbale de modificare (în măsura în care există), în format electronic – Word.

Formularele cererilor ar trebui să le găsiţi pe site-ul fiecărei Judecătorii (de ex. pentru Judecătoria Sector 2 le găsiţi aici.

Taxele care trebuie achitate sunt următoarele:

– copie legalizată hotărâre judecătorească: 5 lei/exemplar;

– certificat înscriere în Registrul Special al Asociaţiilor si Fundaţiilor: 1 leu;

– extras din Registrul Special al Asociaţiilor si Fundaţiilor: 3 lei/exemplar.

Vă sfătuim, în cazul în care sediul social nu este stabilit la unul dintre membri, să verificaţi la Judecătorie dacă a fost redactată hotărârea judecătorească. De multe ori persoanele cu care încheiaţi contracte de comodat nu verifică corespondenţa şi este posibil să primiţi hotărârea şi să nu fiţi anunţaţi.

 

9. Paşii următori

– formularul 010 – declaraţie de înregistrare fiscală/ declaraţie de menţiuni pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, în dublu exemplar – VEZI AICI MODEL COMPLETAT DECL 010;

– hotărârea judecătorească definitivă (copie conform cu originalul);

– certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (copie conform cu originalul);

– statutul şi/sau actul constitutiv (copie conform cu originalul);

– dovada deţinerii sediului pentru asociaţie: contract vânzare-cumpărare, închiriere, comodat (copie conform cu originalul).

Înainte de depunerea dosarului la registratură mergeţi la unul dintre birourile alăturate şi unul dintre angajaţi vă va verifica dosarul şi vă va spune dacă este complet.

 • Realizarea ştampilei – ştampila se realizează pe loc, după ce aţi obţinut certificatul de înregistrare fiscală. Recomandăm realizarea ştampilei în 2 exemplare, una pentru reprezentantul legal şi una pentru contabil.
 • Deschiderea unui cont bancar – după ce aţi realizat ştampila puteţi deschide contul curent al asociaţiei. Puteţi alege să îl deschideţi la banca la care aţi depus patrimoniul sau la o altă bancă. Vă sfătuim să solicitaţi informaţii în legătură cu promoţiile fiecărei bănci şi să alegeţi oferta care vi se pare cea mai convenabilă. Unele bănci au chiar pachete speciale pentru organizaţii non-guvernamentale.

 

10. Costuri înfiinţare ONG

Costul aproximativ al înfiinţării unei organizaţii  non-guvernamentale în 2017 este de  760 lei, astfel:

– Taxa rezervare a denumirii: 36 lei

– Taxa legalizare statut şi act constitutiv: 300-400 lei

– Patrimoniul asociaţiei: 200 lei

– Taxa de timbru judiciar: 100 lei

– Taxe eliberare documente (4 copii hotărâre judecătorească, certificat înregistrare în Registrul special, extras din Registrul special): 24 lei

– Ştampile: 100 lei

Costul înfiinţării asociaţiei va creşte în cazul în care sunteţi nevoiţi să închiriaţi un sediu,  dacă doriţi să depuneţi un patrimoniu iniţial mai mare de 200 de lei sau dacă hotărâţi să achiziţionaţi şi semnătură electronică.

După ce aţi înfiinţat asociaţia este important să găsiţi cât mai repede un contabil. Dacă unul dintre membrii fondatori are studii superioare economice, poate ţine acesta contabilitatea, reducând astfel costurile pe care ar trebui să le suportaţi cu angajarea unei persoane. Aveţi grijă să verificaţi periodic ce declaraţii trebuie să depună un ONG.

 

11. Declaraţiile fiscale pe care trebuie să le depună un ONG, actualizate la data de 01.01.2017

ONG-urile pot desfăşura atât activitate fără scop patrimonial, cât şi activitate economică, însă din motive fiscale este necesară organizarea evidenţei fiscale distinct pe cele două activităţi.

Încă de la înfiinţare, ONG-urile trebuie să ţină cont că au obligaţia depunerii declaraţiei 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. Termenul de depunere al declaraţiei este de 30 de zile de la data înfiinţării. Rolul acestei declaraţii este de atribuire a codului de identificare fiscală şi eliberarea certificatului de înregistrare fiscală.

Se mai depune şi în cazul în care informaţiile declarate iniţial se schimbă. În acest caz, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data modificării.

Menţionăm că, începând cu anul 2017, ONG-urile au obligaţia depunerii următoarelor declaraţii exclusiv online:

 • D101 Declaraţie privind impozitul pe profit;
 • D112 Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,  impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
 • D300 Decont de taxă pe valoarea adăugată;
 • D301 Decont special de taxa pe valoarea adăugată;
 • D390 Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare;
 • D394 Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul national;
 • D710 Declaraţie rectificativă.

Având în vedere acest aspect, ONG-urile au la dispoziţie 2 variante. Îşi cumpără token cu semnătură electronică care  va putea fi folosit de contabil în numele ONG-ului sau angajează un contabil şi, pe baza unei procure notariale, contabilul poate depune declaraţiile folosind propriul său token.

De asemenea, începând cu anul 2017, se suspendă depunerea declaraţiilor informative cod 392A, 392B, până la data de 31 decembrie 2019.

Tot începând cu 1 ianuarie 2017, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor nu mai depun formularul 205, pentru veniturile realizate în anul 2016.

Pe parcursul anului, declaraţiile fiscale se depun în functie de vectorul fiscal (în funcţie de informaţiile declarate în declaratia 010 la înfiinţare sau în declaraţia 010 de menţiuni).

Astfel, un ONG poate depune:

 • Declaraţia 112, lunar sau trimestrial, în funcţie de opţiune, dacă ONG-ul are salariaţi. Începând cu 1 februarie 2017, salariul minim brut pe economie este în valoare de 1.450 lei.
 • Declaraţia 300 si Declaraţia 394, în funcţie de perioada fiscală – lună sau trimestru, dacă sunt înregistraţi în scopuri de TVA, prin opţiune sau dacă au depăşit plafonul de 220 000 lei. Cota TVA începând cu ianuarie 2017 este de 19 %.
 • Declaraţia 390 privind achiziţiile şi livrările intracomunitare, dacă este cazul.
 • Declaraţia 101 până pe 25 februarie a anului următor. Aici lucrurile nu stau atât de clar pe cât ar trebui. Părerile sunt împărţite: unii zic că trebuie depus chiar dacă ONG-ul nu are activitate economică (se va depune pe ”0” ), în timp ce alţii susţin că dacă de la început au fost desfăşurate numai activităţi fără scop patrimonial şi 010 a fost depusă fără impozit, atunci nu se depune 101. Considerăm că cel mai indicat este ca fiecare ONG să se intereseze dacă trebuie sau nu să depună declaraţia la Administraţia financiară de care aparţine.

Trebuie ţinut cont, de asemenea, că asociaţiile nonprofit nu sunt impozitate pentru veniturile de natura cotizaţiilor şi taxelor de înscriere, contribuţiilor membrilor şi simpatizanţilor, donaţiilor, sponsorizărilor etc. şi nici pentru sumele care nu depăşesc echivalentul în lei a 15.000 euro din activităţi economice.

 • Bilanţul – Termenul pentru depunerea situaţiilor financiare anuale de către persoanele juridice fără scop patrimonial, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, adică 05.2017. Codul formularului de Bilanţ este S1015 – ONG-uri bilanţ prescurtat.
 • Declaraţia de inactivitate, în locul Bilanţului, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, dacă ONG-ul nu a desfăşurat activitate în primul an de la înfiinţare.