Societatea civilă și primii pași pentru dezvoltarea politicilor publice

Procesul de elaborare a politicilor publice trebuie să reflecte diferite valori, astfel că membrii societății civile au datoria să-și fixeze scopuri de interes public. Pentru a dezvolta soluții eficiente, aceștia trebuie să dea dovadă de obiectivitate, folosindu-se de instrumente precum statistici și analize, dar și de alte date existente.

Odată ce primii pași au fost parcurși, se impune definirea corectă a problemelor și identificarea cauzelor, prin analiza cantitativă și calitativă a datelor și consultarea cu persoanele interesate și afectate de probleme. Se va asigura astfel eficacitatea procesului de luare a deciziei, care presupune evaluarea și alegerea de către autoritatea politică competentă, dintre mai multe variante, a celor mai potrivite pentru atingerea obiectivului vizat.

Implementare prin colaborare

După ce factorii decizionali și-au dat acordul asupra soluției optime la problema prezentată, aceasta trebuie transmisă tuturor celor implicați pentru creearea legitimității. Implementarea implică colaborare, fie că este între superior și subordonat sau necesită implicarea altor persoane, din aceeași sau altă organizație guvernamentală. În acest stadiu se generează acte cu caracter executiv ce întăresc caracterul normativ. De asemenea, se aleg instrumentele ce vor facilita punerea politicii în aplicare și se desemnează autoritatea care va face acest lucru.

Scopul monitorizării

Pe parcursul implementării politicilor publice se asigură o monitorizare, cu scopul de a corela acțiunile implementate sau vizate spre implementare cu obiectivele politicii publice formulate și respectarea termenelor prevăzute. Evaluarea este orientată către rezultatele obținute și compararea lor cu cele scontate pentru a consolida următorul proces de politici publice, dar și evaluarea necesității unei reformulări a politicii publice implementate, măsurând impactul acesteia.

Cele mai eficiente instrumente ale organizațiilor nonguvernamentale

Cele mai eficiente instrumente de influențare a deciziilor de politici publice pe care organizaţiile neguvernamentale le au la îndemână sunt:

  • Conferințe

Conferinţa reprezintă un instrument de comunicare pe care organizațiile nonguvernamentale le pot utiliza pentru a transmite informații și pentru a crea cadrul unei dezbateri. Ea facilitează întâlnirea dintre reprezentanți ai diferitelor instituții și organizații, schimbul de păreri și de informații, cunoașterea și educarea reciprocă a factorilor interesați. În cadrul întâlnirii, reprezentanții organizațiilor pot atrage atenția asupra unor aspecte esențiale, atingând astfel scopul de informare, de comunicare către publicul țintă a poziției noastre. Dar pentru ca scopul conferinței să fie atins, organizatorii trebuie să-și exprime un punct de vedere clar, iar mesajul lor să fie pe înțelesul tuturor cetățenilor.

  • Simpozioane cetățenești

Consultarea directă a cetățenilor este un mijloc prin care organizațiile nonguvernamentale pot căuta răspunsuri la problemele presante ale comunităților. Cetățenilor li se oferă ocazia să-și exprime punctul de vedere pe o problemă dată, iar reprezentații organizațiilor pot colecta de la aceștia opinii despre o anumită politică publică.

  • Coaliții

Pentru a influența puternic politicile publice, organizațiile societății civile pot constitui coaliții. Acestea creează un impact mult mai mare datorită canalelor de comunicare diversificate şi a diverselor resurse puse în comun.

  • Parteneriate cu instituțiile publice

Atingerea unui scop comun poate rezulta în urma unui set de activităţi derulate în cadrul unei perioade de timp, în conformitate cu un plan iniţial prevăzut în cadrul acordului de parteneriat. Se întâlnesc din ce în ce mai multe parteneriate între organizaţii nonguvernamentale şi instituţiile statului, atât din perspectiva numărului, cât şi din perspectiva intensităţii acestor relaţii.

  • Publicații

Publicațiile pe care organizațiile nonguvernamentale lu pun la dispoziția opiniei publice și a factorilor de decizie (întâlnite sub formă de Policy Brief-uri, Policy Memo-uri, rapoarte de cercetare, rapoarte de evaluare a nevoilor în situații de urgență etc.) reprezintă un excelent instrument în formularea de politici publice.

SURSĂ: http://www.crpe.ro