Expert drepturile omului

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează expert drepturile omului, în cadrul proiectului ”Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerințe:

 • Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Cunoștințe foarte bune privind legislația în domeniul drepturilor omului;
 • Experiență specifică: cel puțin 3 ani experiență în domeniul protecției drepturilor omului;
 • Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
 • Persoană responsabilă și organizată;
 • Cunoștințe utilizare PC.

Documente necesare:

 • CV Europass, în limba română, care să ateste experienţa profesională relevantă pentru poziția vizată însoțit de diplome, certificate de absolvire sau adeverințe.

Data limită:

Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele solicitate până la data de 10.03.2020. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com. Vă rugăm să menţionaţi postul pentru care aplicaţi.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat:

Expert drept civil

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează expert drept civil, în cadrul proiectului ”Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerințe:

 • Studii: studii juridice – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Experiență specifică: experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul Dreptului civil; cel puțin 2 participări în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau internaționale sau la proiecte similare, organizate în domeniul Dreptului civil; cel puțin 2 lucrări de specialitate publicate (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul Dreptului civil;
 • Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
 • Persoană responsabilă și organizată;
 • Cunoștințe utilizare PC;
 • Disponibilitate pentru deplasări în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia.

Documente necesare:

 • CV europass, în limba română, care să ateste experienţa profesională relevantă pentru poziția vizată, însoțit de diplome, certificate de absolvire sau adeverințe.

Data limită:

Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele solicitate până la data de 05.03.2020. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat:

ASISED angajează expert drepturile omului

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează expert drepturile omului, în cadrul proiectului ”Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerințe:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Cunoștințe foarte bune privind legislația în domeniul drepturilor omului;
 • Cel puțin 3 ani experiență în domeniul protecției drepturilor omului; cel puțin 3 participări în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau internaționale sau la proiecte similare, organizate în domeniul drepturile omului; cel puțin 3 lucrări de specialitate publicate (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul drepturile omului;
 • Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
 • Persoană responsabilă și organizată;
 • Cunoștințe utilizare PC;
 • Disponibilitate pentru deplasări în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia.

Principalele responsabilități:

 • participă la elaborarea materialelor folosite în cadrul workshop-urilor, sesiunilor de informare și a campaniei de informare;
 • participă la elaborarea exemplelor de bună practică şi a studiilor de caz;
 • participă la moderarea workshop-urilor și a sesiunilor de informare;
 • pregatește materialele și informațiile ce vor fi postate pe platforma online;
 • participă la elaborarea rapoartelor de analiză a evenimentelor;
 • participă la centralizarea propunerilor şi concluziilor identificate în timpul evenimentelor;
 • alte atribuții specifice activității.

Documente necesare:

 • CV Europass, în limba română, care să ateste experienţa profesională relevantă pentru poziția vizată.
 • Diplome şi certificate de absolvire care să ateste informaţiile menţionate în CV.

Data limită:

Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele solicitate până la data de 02.08.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com. Vă rugăm să menţionaţi postul pentru care aplicaţi.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat: Anunt_Expert_drepturile_omului

ASISED angajează expert drept civil

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează expert drept civil, în cadrul proiectului ”Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerințe:

 • Studii juridice – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Experiență specifică: experiență profesională de cel puțin 7 ani în domeniul Dreptului civil; cel puțin 3 participări în calitate de speaker/expert în cadrul conferințelor sau seminariilor naționale sau internaționale sau la proiecte similare, organizate în domeniul Dreptului civil; cel puțin 3 lucrări de specialitate publicate (articole, studii, cursuri, manuale, tratate) în domeniul Dreptului civil;
 • Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
 • Persoană responsabilă și organizată;
 • Cunoștințe utilizare PC;
 • Disponibilitate pentru deplasări în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia.

Principalele responsabilități:

 • participă la elaborarea materialelor folosite în cadrul workshop-urilor, sesiunilor de informare și a campaniei de informare;
 • participă la elaborarea exemplelor de bună practică şi a studiilor de caz;
 • participă la moderarea workshopurilor, sesiunilor de informare;
 • participă la elaborarea rapoartelor de analiză a workshop-urilor și sesiunilor de informare;
 • participă la centralizarea propunerilor şi concluziilor identificate în timpul workshopurilor și a sesiunilor de informare;
 • pregatirea materialelor si informatiilor ce vor fi postate pe platforma online;
 • pregatire răspunsuri avizate la intrebarile cetatenilor prin intermediul platformei online;
 • îndrumare catre institutiile responsabile in functie de solicitarile si problemele utilizatorilor platformei;
 • participă la elaborarea exemplelor de bună practică şi a studiilor de caz;
 • activitate de informare si cercetare, pentru identificare informatii relevante si actualizate din domeniul drepturilor omului;
 • alte atribuții specifice activității.

Documente necesare:

 • CV europass, în limba română, care să ateste experienţa profesională relevantă pentru poziția vizată.
 • Diplome şi certificate de absolvire care să ateste să ateste informaţiile menţionate în CV.

Data limită

Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele solicitate până la data de 02.08.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com. Vă rugăm să menţionaţi postul pentru care aplicaţi.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat: Anunt_Expert_drept_civil

ASISED angajează specialist în activitatea de lobby

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează specialist în activitatea de lobby, în cadrul proiectului ”Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experiență în activități de coordonare;
 • Cunoștințe utilizare PC;
 • Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
 • Persoană responsabilă și organizată;
 • Disponibilitate pentru deplasări în toate regiunile de dezvoltare ale României;
 • Reprezintă avantaj cunoștințele în domeniul dezvoltării propunerilor de politici publice;
 • Reprezintă avantaj deținerea de contacte din cadrul organizațiilor non-guvernamentale/mass-media/autorități publice.

Principalele responsabilități:

 • participă la elaborarea materialelor folosite în cadrul seminariilor;
 • participă la elaborarea exemplelor de bună practică şi a studiilor de caz cu tema dezvoltarea politicilor publice;
 • participă la moderarea seminariilor regionale;
 • participă la elaborarea rapoartelor de analiză a seminariilor regionale;
 • participă la elaborarea planului campaniei de advocacy;
 • participă la derularea activităţilor de consultare şi mediatizare a politicilor publice elaborate;
 • participă la dezvoltarea şi menţinerea relaţiei cu mass media;
 • participă la moderarea dezbaterilor;
 • participă la stabilirea de contacte cu reprezentanţii puterii legislative sau executive;
  participă la elaborarea de prezentări, rezumate, rapoarte;
 • participă la elaborarea bazelor de date.

Documente necesare:

 • CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată;
 • Diploma de studii superioare și alte diplome sau documente relevante.

Data limită:

Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 30.04.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic la adresa  asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat: Anunt lobby

ASISED angajează expert elaborare ghid

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează expert elaborare ghid, în cadrul proiectului ”Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerințe:

 • Studii: studii juridice – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Experiență generală: vechime cel puțin 3 ani în specialitatea studiilor;
 • Experiență specifică: cel puțin 1 an experiență în acordarea asistenței judiciare gratuite; experiență în redactarea a cel puțin unui ghid/lucrare/manual/tratat etc. în domeniul juridic;
 • Aptitudini/abilități: operare PC, pachet Microsoft Office; orientat spre rezultate.

Principalele responsabilități:

 • activitate de informare și cercetare;
 • elaborarea ghidului privind acordarea asistenței judiciare gratuite.

Documente necesare:

 • CV europass, în limba română, care să ateste experienţa profesională relevantă pentru poziția vizată.
 • Diplome şi certificate de absolvire care să ateste calificarea candidatului.

Data limită:

Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 29.03.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat: Anunt_Expert_elaborare_ghid

ASISED angajează specialist în activitatea de lobby

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează specialist în activitatea de lobby, în cadrul proiectului ”Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate;
 • Să fie absolvent al unui curs ”Specialist în activitatea de lobby” autorizat ANC;
 • Experiență de cel puțin 1 an în activitatea de lobby/advocacy;
 • Cunoștințe utilizare PC;
 • Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
 • Persoană responsabilă și organizată;
 • Disponibilitate pentru deplasări în regiunile București-Ilfov, Centru și Sud Muntenia;
 • Reprezintă avantaj cunoașterea domeniului social.

Principalele responsabilități:

 • participă la elaborarea materialelor folosite în cadrul seminariilor;
 • participă la elaborarea exemplelor de bună practică şi a studiilor de caz cu tema dezvoltarea politicilor publice;
 • participă la moderarea seminariilor regionale;
 • participă la elaborarea rapoartelor de analiză a seminariilor regionale;
 • participă la elaborarea planului campaniei de advocacy;
 • participă la derularea activităţilor de consultare şi mediatizare a politicilor publice elaborate;
 • participă la dezvoltarea şi menţinerea relaţiei cu mass media;
 • participă la moderarea dezbaterilor;
 • participă la stabilirea de contacte cu reprezentanţii puterii legislative sau executive;
  participă la elaborarea de prezentări, rezumate, rapoarte;
 • participă la elaborarea bazelor de date.

Documente necesare:

 • CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată.
 • Diploma de studii superioare și alte diplome sau documente relevante.
 • Certificat/Diplomă de Specialist în activitatea de lobby recunoscut/ă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice / Ministerul Educației Naționale.

Data limită:

Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 01.04.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat: Anunt_specialist_lobby

ASISED angajeaza Expert politici publice

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) angajeaza Expert politici publice, în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerinţe:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experiență de cel puțin 3 ani în elaborarea și monitorizarea de politici publice;
 • Cunoștințe utilizare PC;
 • Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
 • Persoană responsabilă și organizată;
 • Disponibilitate pentru deplasări în regiunile București-Ilfov, Centru și Sud Muntenia;
 • Reprezintă avantaj cunoașterea domeniului social și deţinerea permisului de conducere, cat. B.

Principalele responsabilități:

 • participă la elaborarea tematicii atelierelor de lucru;
 • analizează legislaţia din domeniul social şi elaborează materiale de informare a participanţilor;
 • participă la moderarea atelierelor de lucru;
 • participă la centralizarea propunerilor şi concluziilor identificate în timpul atelierelor;
 • participă la elaborarea propunerilor de politici publice în domeniul social;

Documente necesare:
– CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată.
– Diploma de studii si alte diplome sau documente relevante.

Data limită:
Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 12.11.2018. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat. Anunt_expert_politici_SIPOCA_202

ASISED angajeaza Responsabil activitati implementare

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) angajeaza Responsabil activitati implementare, în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerinţe:
– Studii superioare finalizate;
– Experiență de cel puțin 3 ani în coordonarea de activități; reprezintă avantaj experiența în coordonarea de rețele;
– Cunoștințe utilizare PC;
– Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
– Persoană responsabilă și organizată;
– Disponibilitate pentru deplasări în regiunile București-Ilfov, Centru și Sud Muntenia.
– Reprezintă avantaj cunoașterea sectorului neguvernamental și a domeniului social și deţinerea permisului de conducere, cat. B.

Principalele responsabilităţi:
• participă la activitatea de identificare a potenţialilor membri ai reţelei de ONG-uri;
• participă la activitatea de înfiinţare a reţelei;
• identifică modalităţi şi resurse de dezvoltare şi sustenabilitate a reţelei;
• identifică şi contactează posibili parteneri (instituţii publice, autorităţi relevante);
• participă la întâlnirile reţelei;
• participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a reţelei.

Documente necesare:
– CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată.
– Diploma de studii si alte diplome sau documente relevante.

Data limită:
Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 16.10.2018. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat. Anunt_angajare_SIPOCA 202