ASISED angajeaza Expert politici publice

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) angajeaza Expert politici publice, în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerinţe:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experiență de cel puțin 3 ani în elaborarea și monitorizarea de politici publice;
 • Cunoștințe utilizare PC;
 • Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
 • Persoană responsabilă și organizată;
 • Disponibilitate pentru deplasări în regiunile București-Ilfov, Centru și Sud Muntenia;
 • Reprezintă avantaj cunoașterea domeniului social și deţinerea permisului de conducere, cat. B.

 

Principalele responsabilități:

 • participă la elaborarea tematicii atelierelor de lucru;
 • analizează legislaţia din domeniul social şi elaborează materiale de informare a participanţilor;
 • participă la moderarea atelierelor de lucru;
 • participă la centralizarea propunerilor şi concluziilor identificate în timpul atelierelor;
 • participă la elaborarea propunerilor de politici publice în domeniul social;

 

Documente necesare:
– CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată.
– Diploma de studii si alte diplome sau documente relevante.

Data limită:
Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 12.11.2018. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat. Anunt_expert_politici_SIPOCA_202

 

 

ASISED angajeaza Responsabil activitati implementare

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) angajeaza Responsabil activitati implementare, în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerinţe:
– Studii superioare finalizate;
– Experiență de cel puțin 3 ani în coordonarea de activități; reprezintă avantaj experiența în coordonarea de rețele;
– Cunoștințe utilizare PC;
– Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
– Persoană responsabilă și organizată;
– Disponibilitate pentru deplasări în regiunile București-Ilfov, Centru și Sud Muntenia.
– Reprezintă avantaj cunoașterea sectorului neguvernamental și a domeniului social și deţinerea permisului de conducere, cat. B.

Principalele responsabilităţi:
• participă la activitatea de identificare a potenţialilor membri ai reţelei de ONG-uri;
• participă la activitatea de înfiinţare a reţelei;
• identifică modalităţi şi resurse de dezvoltare şi sustenabilitate a reţelei;
• identifică şi contactează posibili parteneri (instituţii publice, autorităţi relevante);
• participă la întâlnirile reţelei;
• participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a reţelei.

Documente necesare:
– CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată.
– Diploma de studii si alte diplome sau documente relevante.

Data limită:
Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 16.10.2018. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii în anunțul atașat. Anunt_angajare_SIPOCA 202

 

Reclame