Principalele rezultate obţinute în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod SIPOCA 202, sunt:

 • peste 200 de persoane recrutate, înscrise în grupul țintă și monitorizate pe parcursul implementării proiectului;
 • 3 propuneri legislative în domeniul politicilor sociale elaborate şi acceptate spre a fi luate în discuţie de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • 2 conferințe organizate cu scopul întăririi colaborării dintre organizațiile non-guvernamentale şi autoritățile publice, la care au participat 100 de persoane;
 • vizită de studiu în Austria, în vederea identificării și asimilării de bune practici, la care au participat 12 persoane;
 • rețea de colaborare dezvoltată, din care fac parte 28 de organizații non-guvernamentale, şi o strategie a rețelei elaborată;
 • 3 seminarii regionale organizate, cu 90 de participanți, ce au avut ca scop prezentarea mecanismelor de implicare a organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea politicilor publice;
 • 20 de ateliere de lucru organizate, la care au participat peste 100 de persoane, care au avut ca scop elaborarea de propuneri la politicile publice din domeniul social;
 • campanie de advocacy realizată în scopul promovării politicilor publice propuse;
 • un „Ghid de bune practici” elaborat și diseminat și o strategie de dezvoltare a organizației, pentru perioada 2018-2023;
 • bază de date cu legislație relevantă în domeniul social, disponibilă atât pentru grupul țintă, cât și pentru publicul larg.

Propunerile legislative elaborate pot fi vizualizate mai jos:

Politică publică 1 – Persoane cu dizabilități

Politiciă publică 2 – Persoane cu deficiențe de auz

Politică publică 3 – Piața muncii

Ghidul de bune practici poate fi vizualizat mai jos:

Ghid de bune practici

Strategia de dezvoltare a organizației poate fi vizualizată mai jos:

Strategia organizației ASISED

Strategia rețelei SIPOCA 202 poate fi vizualizată mai jos:

Strategie rețea SIPOCA 202

Listă ONG-uri rețea SIPOCA 202


Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 13.06.2018 proiectul „Societatea civilă dezvoltă politici publice”.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect SIPOCA 202.

Proiectul se va implementa pe o perioadă de 16 luni, respectiv 13 iunie 2018 – 13 octombrie 2019, și are o valoare totală de 920.560,12 lei din care asistență financiară nerambursabilă 902.148,91 lei, iar contribuția proprie este de 18.411,21 lei.

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a participa la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact la nivel național, pentru a crește calitatea politicilor publice din domeniu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Dezvoltarea şi perfecţionarea cunoștinţelor şi competenţelor resursei umane din organizaţiile non-guvernamentale în elaborarea propunerilor legislative şi colaborarea cu instituţiile publice, pentru un număr de 80 de persoane;
 2. Aplicarea cunoştinţelor dobândite de resursa umană, prin participarea la dezvoltarea de propuneri la politicile publice din domeniul social cu impact la nivel naţional, pentru un număr de 50 de persoane;
 3. Îmbunatăţirea colaborării şi a dialogului dintre organizaţiile non-guvernamentale şi autorităţile publice, pentru dezvoltarea capacităţii acestora de a iniţia parteneriate şi de a colabora în procesul de elaborare a politicilor publice.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

 • 100 de persoane recrutate, înscrise în grupul țintă și monitorizate pe parcursul implementării proiectului;
 • 80 de angajați/voluntari ai organizațiilor non-guvernamentale instruiți în domeniile: dezvoltarea și monitorizarea politicilor publice, lobby si advocacy;
 • o vizită de studiu organizată, într-o țară membră UE, în vederea identificării și asimilării de bune practici;
 • o rețea de colaborare dezvoltată, din care vor face parte cel puțin 10 organizații non-guvernamentale şi o strategie a rețelei elaborată;
 • 3 seminarii regionale organizate, cu 90 de participanți, ce au ca scop prezentarea mecanismelor de implicare a organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea politicilor publice;
 • 20 de ateliere de lucru organizate, la care vor participa 50 de persoane, care au ca scop elaborarea de propuneri la politicile publice din domeniul social;
 • 3 propuneri legislative în domeniul politicilor sociale elaborate;
 • o campanie de advocacy planificată și realizată în scopul promovării politicilor publice propuse;
 • un „Ghid de bune practici” elaborat și diseminat și o strategie de dezvoltare a organizației, pentru perioada 2018-2023;
 • o bază de date cu legislație relevantă în domeniul social, ce va fi disponibilă atât pentru grupul țintă, cât și pentru publicul larg;
 • 2 conferințe organizate cu scopul întăririi colaborării dintre organizațiile non-guvernamentale şi autoritățile publice, la care vor participa 100 de persoane;
 • o propunere alternativă la politicile publice din domeniul social, acceptată.

Grupul ţintă al proiectului este format din 95 de angajaţi/voluntari din organizaţii non-guvernamentale înregistrate în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia şi Centru şi 5 persoane angajate în cadrul autorităţilor/ instituţilor publice (personal de conducere sau de execuţie).

Comunicat_presa_lansare_SIPOCA_202