Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED), în calitate de Beneficiar, implementează în perioada 13 iunie 2018 – 13 octombrie 2019 proiectul „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod SIPOCA 202/MySMIS 109834.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 și are o valoare totală de 920.560,12 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 902.148,91 lei, iar contribuția proprie este de 18.411,21 lei. Scopul principal este dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a participa la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact la nivel național, pentru a crește calitatea politicilor publice din domeniu.

Persoanele din grupul țintă, 95 de angajaţi/voluntari din organizaţii non-guvernamentale înregistrate în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia şi Centru şi 5 persoane angajate în cadrul autorităţilor/ instituţilor publice, vor beneficia de mai multe servicii gratuite, între care și cursuri de formare:

La cursul ”Politici publice”, organizat la București și Brașov în luna decembrie 2018, vor participa 40 de persoane, iar competențele dobândite la final sunt:

– identificarea cadrului de elaborare şi implementare a politicilor publice;
– analiza oportunităţilor pentru formulări de politici publice;
– formularea de politici publice relevante domeniilor în care acţionează;
– evaluarea politicilor publice pe baza unor criterii macro-economice.

La cursul „Specialist în activitatea de lobby”, organizat la București și Brașov în perioada ianuarie – februarie 2018, vor participa 40 de persoane, iar competenţele dobândite la final sunt interdisciplinare, axate pe formarea și exersarea de abilități și atitudini indispensabile unui specialist în activitatea de lobby, respectiv membrilor echipei de advocacy, privind:

– competenţe de comunicare, negociere, leadership;

– facilitarea transferului de cunoștințe și exersarea unor intrumente specifice activității de lobby, precum: dinamica relațiilor și a reputației în lobby și advocacy, elaborarea hărții decidenților politici, relația cu mass media, new media și social media;

– exersarea planificării strategice a unei campanii de advocacy, pe teme de interes ale organizațiilor reprezentate în cadrul programului de formare.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului ”Societatea civilă dezvoltă politici publice”:

– 100 de persoane recrutate, înscrise în grupul țintă și monitorizate pe parcursul implementării proiectului;
– 80 de angajați/voluntari ai organizațiilor non-guvernamentale instruiți în domeniile: dezvoltarea și monitorizarea politicilor publice, lobby si advocacy;

– o vizită de studiu organizată, într-o țară membră UE, în vederea identificării și asimilării de bune practici;
– o rețea de colaborare dezvoltată, din care vor face parte cel puțin 10 organizații non-guvernamentale şi o strategie a rețelei elaborată;

– 3 seminarii regionale organizate, cu 90 de participanți, ce au ca scop prezentarea mecanismelor de implicare a organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea politicilor publice;

– 20 de ateliere de lucru organizate, la care vor participa 50 de persoane, care au ca scop elaborarea de propuneri la politicile publice din domeniul social;

– 3 propuneri legislative în domeniul politicilor sociale elaborate;

– o campanie de advocacy planificată și realizată în scopul promovării politicilor publice propuse;
– un „Ghid de bune practici” elaborat și diseminat și o strategie de dezvoltare a organizației, pentru perioada 2018-2023;

– o bază de date cu legislație relevantă în domeniul social, ce va fi disponibilă atât pentru grupul țintă, cât și pentru publicul larg;

– 2 conferințe organizate cu scopul întăririi colaborării dintre organizațiile non-guvernamentale şi autoritățile publice, la care vor participa 100 de persoane;

– o propunere alternativă la politicile publice din domeniul social, acceptată

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”