Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED) anunță finalizarea implementării proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834.

Principalele rezultate obţinute în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod SIPOCA 202, sunt:

 • peste 200 de persoane recrutate, înscrise în grupul țintă și monitorizate pe parcursul implementării proiectului;
 • 3 propuneri legislative în domeniul politicilor sociale elaborate şi acceptate spre a fi luate în discuţie de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
 • 2 conferințe organizate cu scopul întăririi colaborării dintre organizațiile non-guvernamentale şi autoritățile publice, la care au participat 100 de persoane;
 • vizită de studiu în Austria, în vederea identificării și asimilării de bune practici, la care au participat 12 persoane;
 • rețea de colaborare dezvoltată, din care fac parte 28 de organizații non-guvernamentale, şi o strategie a rețelei elaborată;
 • 3 seminarii regionale organizate, cu 90 de participanți, ce au avut ca scop prezentarea mecanismelor de implicare a organizațiilor non-guvernamentale în elaborarea politicilor publice;
 • 20 de ateliere de lucru organizate, la care au participat peste 100 de persoane, care au avut ca scop elaborarea de propuneri la politicile publice din domeniul social;
 • campanie de advocacy realizată în scopul promovării politicilor publice propuse;
 • un „Ghid de bune practici” elaborat și diseminat și o strategie de dezvoltare a organizației, pentru perioada 2018-2023;
 • bază de date cu legislație relevantă în domeniul social, disponibilă atât pentru grupul țintă, cât și pentru publicul larg.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a participa la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact la nivel național, pentru a crește calitatea politicilor publice din domeniu.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 • Dezvoltarea şi perfecţionarea cunoștinţelor şi competenţelor resursei umane din organizaţiile non-guvernamentale în elaborarea propunerilor legislative şi colaborarea cu instituţiile publice, pentru un număr de 80 de persoane;
 • Aplicarea cunoştinţelor dobândite de resursa umană, prin participarea la dezvoltarea de propuneri la politicile publice din domeniul social cu impact la nivel naţional, pentru un număr de 50 de persoane;
 • Îmbunătăţirea colaborării şi a dialogului dintre organizaţiile non-guvernamentale şi autorităţile publice, pentru dezvoltarea capacităţii acestora de a iniţia parteneriate şi de a colabora în procesul de elaborare a politicilor publice.

Proiectul „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod SIPOCA 202, a fost implementat în perioada 13 iunie 2018 – 13 octombrie 2019, având o valoare totală de 919.646,51 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 901.253,59 lei și contribuție proprie de 18.392,92 lei.

Pentru detalii suplimentare legate de proiect, vizitați site-ul http://www.sipoca202.ro. Persoana de contact este: Alexandru Tăcină, responsabil comunicare și promovare; Telefon: 0725329007.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s